Cadillac klub Česká republika

Nastavení předstihu zapalování

1988 Cadillac Seville Elegante

Mezi základní podmínky dobrého chodu motoru patří v první řadě správné nastavení předstihu zapalování.
Nesprávné nastavení předstihu motoru vede ke zvýšení spotřeby paliva, snížení výkonu, zvýšení emisních hodnot a v neposlední řadě ke karbonizaci spalovacích prostor.

Tento návod nastavení zapalování se vztahuje na vozy s motory 4,1 a 4,5 V8 GM CADILLAC s jednobodovým vstřikováním paliva TBI.
Vždy se řiďte instrukcemi a seřizovacími údaji uvedenými na informační samolepce uvnitř motorového prostoru, kde v sekci IGNITION TIMING najdete údaj stupně předstihu.
V případě motoru 4,5 je tato hodnota stanovena na 10 stupňů při 900 otáčkách za minutu.
Seřizování zapalování motoru provádějte vždy při provozní teplotě motoru a při vypnuté klimatizaci.
Tzn. aby volnoběžný chod motoru nebyl ničím zatěžován.

Zajistěte vozidlo proti případnému pojezdu klíny.
Zařaďte PARKING nebo NEUTRÁL a zkontrolujte zda na palubním displeji nesvítí kontrolka SERVIS ENGINE.

Při vypnutém zapalování připojte stroboskopickou lampu na vysokonapěťový zapalovací kabel vedoucí ke svíčce číslo 1. Tento fakt je velmi důležitý pro seřízení předstihu. Napájení stroboskopické lampy připojte na póly autobaterie vozidla.
Na bloku motoru v prostoru řemenice na klikové hřídeli najděte seřizovací značky a případně je očistěte, aby byly čitelné.Na řemenici klikového hřídele najděte zářez.
Tento zářez (značka) bývá označena pro dobrou orientaci bílou barvou pro snadné nalezení. Pokud je značka špinavá očistěte jí.

Propojte pin A společně s pinem B na ALDL konektoru vhodným drátkem.
U modelu SEVILLE, ELDORADO se na displeji objeví SET TIMING MODE a u ostatních modelů se rozsvítí kontrolka SERVIS ENGINE.
POZOR!! Propojení neprovádějte v diagnostickém režimu!!

Nastartujte motor a namiřte stroboskopickou lampu na časovací značky. Při nastavené hodnotě na stroboskopické lampě 10 stupňů by značky na klikové hřídeli a na bloku motoru měly být přímo proti sobě.
Pokud nikoli, je nutné provést změnu.
Tuto změnu dosáhnete tím, že povolíte držák fixace rozdělovače. (Šroub je dotažen nepatrně.)
Po povolení držáku rozdělovače pozorujte při zapnutém stroboskopu značky a otáčejte pozvolna rozdělovačem až do okamžiku, kdy dostanete značky proti sobě.
Správné nastavení chvíli pozorujte, zda se při volnoběžných otáčkách nevychyluje.
Při přidání plynu se však stupeň předstihu mění a po ustálení volnoběhu se musí značky na 10 stupních opět potkat.
Po dobrém nastavení dotáhněte šroub držáku rozdělovače na moment 25 FT (34 Nm )

Vypněte motor a zapalování, demontujte stroboskopickou lampu a rozpojte spojku v ALDL konektoru.

Doporučení

timing puley ALDL konektor

Marek Doubrava

1988 Cadillac Seville Elegante

Opravy

Nahoru

(c) 2005-2016 Cadillac klub Česká republikawww.cadillac.czcadillac@cadillac.cz

Cadillac klub na ČR Facebooku, USMotors - magazín nejen o amerických autech

 

Stránky provozuje spolek Cadillac klub Česká republika, z. s. Cadillac klub Česká republika není provozován společností Generals Motors LLC ani jinými jejími spolupracujícími subjekty. Tyto stránky nejsou provozovány společností Generals Motors LLC ani jinými jejími spolupracujícími subjekty. Slova "Cadillac" jsou použita pouze k identifikaci stránek a produktů, a neznamenají příbuzenství nebo souvislost s výrobcem, nebo prodejci této značky. Všechny ostatní obchodní značky a jména jsou majetkem jejich vlastníků a jsou použity pouze k identifikaci produktů, a neoznačují nějaké příbuzenství nebo spojitost mezi stránkami a majitelem obchodní značky. Tyto stránky jsou určené pouze k informaci pro členy a příznivce Cadillac klubu Česká republika. Informace na těchto stránkách vyjadřují názory individuálních osob, které nemají odpovědnost za použití těchto informací.