Cadillac klub Česká republika

Karoserie - její podrobný popis a postup klempířských prací

1979 Cadillac Eldorado Biarritz

Již na prvních fotografiích je patrné, že vozidlo potřebuje klempířské práce jako sůl. Na vozidlu vzhledem k jeho datu výroby došlo k pochopitelným známkám koroze a to na nejvíce exponovaných místech jako je podlaha a vnitřní části zadních podběhů a skeletových nosníků. Vzhledem k rámové konstrukci vozidla nejsou na místě obavy, že by se vozidlo prohlo nebo snad rozlomilo. Mezi charakteristické rysy takto poškozeného skeletu patří mírné naklonění skeletu při faktu, že rám a nápravy vozu jsou geometricky v pořádku. I při takovém naklonění nedochází ke krutu skeletu a ani ke snížení funkčnosti zavírání dveří.

Toto vozidlo je zajímavé tím, že má klasický rám, na kterém je skelet posazen na pryžových silentblocích. Tento způsob je poměrně rozšířený, ale rozdílností a technickou zajímavostí je, že skelet je vyveden teprve od předních sloupků(!) a pokračuje dále přes prostor pro cestující až do zavazadlového prostoru k zadnímu zakončení skeletu.

Přední část skeletu je zde vyvedena v jednotlivých prvcích, které přesně definují jakousi deformační zónu.

Ke skeletu je pevně přišroubována pomocí rapid matic a společně s trubkovými výztuhami tak tvoří jakýsi skelet přední části vozu.

V prvních generacích byl celý přední díl ocelový, ale v rocích 1981-82 začal Cadillac používat plastikových předních podběhů. To ovšem vedlo ke snížení pohlcení deformace při čelním nárazu a tak k vyrovnání deformačních hodnot byly doplněny tyto plastové podběhy o torzní trubkové výztuhy.

Takto vystavěná přední část skeletu je výborná na opravy i při vážných nehodách, pokud nedošlo k poškození rámu, protože se většinou celá síla deformace stačila zastavit v této části a do skeletu samotné karoserie se nedostala. Ovšem pracnost montáže samotného čelního panelu a bočnic s podběhy je značná.

Na tomto vozidle bylo nutné některé části vyměnit za jiné, protože se na nich již zub času podepsal.

Vzhledem k tomu, že jsme mohli čerpat některé díly z vozidla o několik let mladšího, vypadá samotný výsledek klempířských prací poměrně originálně.

Co se týče podlahy, musely se odbodovat příčnice sedaček a samotná podlaha se odbodovala a vyřízla. Z vozidla stejného typu, ale novějšího modelového roku, kde byla podlaha zcela v pořádku, se podlahová skupina s patřičným přesahem vyřízla a přenesla do původního vozidla, kam byla zakomponována tak, aby vše vypadalo, jako že se do podlahy vůbec nezasahovalo. Podle pořízených fotografií můžete posoudit, na kolik se dílo povedlo.

Podobný zásah jsme uskutečnili v místě zadního levého podběhu, kde vadné vedení okapnice ze střešního okna bylo příčinou napadení korozí části venkovního plechu skeletu a podběhu.

Toto se řešilo vyříznutím celé napadené části skeletu, odbodováním v patřičných místech a nahrazením celé této části z vozu, kde toto místo bylo zcela v pořádku.

Velmi zajímavou částí, která byla napadena poměrně ve značné míře, byla pravá zadní část skeletu od podběhu až po hlavní výztuhu skeletu karoserie.

Zde došlo k již výše uvedenému jevu, kdy se skelet mírně zaklonil do zadu a na pravou stranu díky proreznutí výztuhy skeletu a následnému propadnutí silentbloku držákem v rámu.

Na pořízených fotografiích můžete vidět jednotlivé detaily při rekonstrukci skeletu takto napadeného korozí.

V takovémto případě je nutné dodržet přesný postup odbodování jednotlivých bodových svárů a potom zpětné dovařování, kdy je nutné dbát faktu kroucení dovařovaných dílů.

Dalším překvapením je fakt, jak v GM zakončují vyvedení předních okapnic střešních oken, kdy hadice vedoucí sloupkem je k mému poznání zakončena v lomu rámovnice dveří a není tedy svedena do samotné prahové dutiny, kde jsou odvětrávací otvory.

Zde je však zvolen pikantní detail vyvedení v již zmíněném zalomení dveřního rámu a tudíž při selhání vedení hadice vám všechna voda z okapnice šíbru teče nikoliv podle spodní poloviny vnitřku dveří, ale přímo do špičky sloupku. A zde již doufám nemusím nic psát.

Po pěti až sedmi letech vás čeká dosti nepříjemné překvapení v podobě puchýřů na sloupku.

To se také stalo na tomto voze a tak se muselo vařit i v bezprostředním okolí čelního okna.

Po vyvaření a obroušení se sváry a prohřáté plochy ještě důkladně očistí a opatří reaktivním základním lakem a poté několika vrstvami zinkfosfátové základní barvy.

Vnitřní plochy, zejména dutiny, je nutné nakonzervovat antikorozním voskem.

Fotografie

(Jednotlivé fotografie v sloupečku jsou sdruženy do jednoho většího obrázku)

Podlaha

oprava podlahy - na začátku oprava podlahy - na konci :)

Bok a sloupek

oprava boku sloupek

Kufr

kufr - dárce kufr - příjemce kufr - výsledek

Marek Doubrava

1979 Cadillac Eldorado Biarritz

Opravy

Nahoru

(c) 2005-2016 Cadillac klub Česká republikawww.cadillac.czcadillac@cadillac.cz

Cadillac klub na ČR Facebooku, USMotors - magazín nejen o amerických autech

 

Stránky provozuje spolek Cadillac klub Česká republika, z. s. Cadillac klub Česká republika není provozován společností Generals Motors LLC ani jinými jejími spolupracujícími subjekty. Tyto stránky nejsou provozovány společností Generals Motors LLC ani jinými jejími spolupracujícími subjekty. Slova "Cadillac" jsou použita pouze k identifikaci stránek a produktů, a neznamenají příbuzenství nebo souvislost s výrobcem, nebo prodejci této značky. Všechny ostatní obchodní značky a jména jsou majetkem jejich vlastníků a jsou použity pouze k identifikaci produktů, a neoznačují nějaké příbuzenství nebo spojitost mezi stránkami a majitelem obchodní značky. Tyto stránky jsou určené pouze k informaci pro členy a příznivce Cadillac klubu Česká republika. Informace na těchto stránkách vyjadřují názory individuálních osob, které nemají odpovědnost za použití těchto informací.