Cadillac klub Česká republika

Výměna náboje předního kola na vozidle Cadillac Eldorado 1979 FWD

Valivý hluk nesoucí se od nápravy vozidla, který se postupem času zesiluje a při průjezdu zatáčkou buď zesiluje, nebo se ztrácí - klasický problém, kdy je potřeba k odstranění těchto hluků výměna nábojů nebo ložisek nábojů.

Nejvíce tyto zvuky můžeme slyšet na vozidlech s předním náhonem. Běžně se stává, že ložisko začne vydávat jemný málo hlučný zvuk jakéhosi hučení a s přibývajícími ujetými kilometry se pak hluk zvětšuje. Možné je i zvýšení teploty na nábojích kol, ale to nastává v pokročilém stádiu, když je již hluk spíše ve formě jakéhosi šrotování a hlubokého valivého zvuku. To je již ve stádiu, kdy byla závada ignorována. V pozdějším stádiu může dojít k vypálení maziva na vnějším homokinetickém kloubu poloosy.

Zde si popíšeme postup výměny náboje předního kola na vozidle Cadillac Eldorado 1979 FWD.

Nejprve je potřeba odejmout pokličku disku, kdy se dostaneme na šrouby, nebo matice kol a zároveň i na centrální matici poloosy. Obvyklá velikost matice je kolem rozměru 36 mm. Většinou je potřeba použít průmyslovou hlavici prodlouženou. K povolení matice poloosy je potřeba značné síly. Můžeme si pomoc i zvětšením páky. Někdy je potřeba matici nahřát. Doporučujeme propanbutanový hořák a ohřívat krátce pouze tělo matice. Po povolení matice poloosy můžeme přejít k povolení šroubů nebo matic samotného kola.

Vozidlo vyheverujeme do dostatečné výšky a podepřeme. Pak můžeme přistoupit k samotnému vyšroubování kolových matic, nebo šroubů a demontáži kola. V tomto okamžiku můžeme již i zcela vyšroubovat matici poloosy. Vzhledem k tomu, že se musíme dostat na samotnou těhlici, musíme demontovat brzdič, třmen brzdy a kotouč.

Povolíme tedy dva šrouby držící brzdič a celý brzdič zavěsíme pomocí vázacího drátu do prostoru podběhu tak, abychom zamezili přelomení brzdové hadice. Demontujeme samotný třmen brzdiče a sejmeme brzdový kotouč. Nyní je potřeba volič programů ve vozidle posunout do polohy N, abychom si mohli volně pootáčet nábojem a poloosou dle potřeby při manipulaci s nábojem.

Náboj je uchycen třemi šrouby na vnitřní straně těhlice (některá vozidla mají šrouby na vnější straně, a tak je nutné pootáčet nábojem a pomocí montážních otvorů pak povolené šrouby vyjmout). U tohoto vozidla tomu tak není a povolované šrouby jdou volně vyjmout z vnitřní strany kolem těla homokinetického kloubu.

Po vyjmutí třech šroubů držících v těhlici náboj můžeme náboj vyjmout z těla těhlice. Může se stát, že náboj bude do těhlice zarezlý a bude nutné použít větší síly nebo si pomoci páčením. Náboj vysuneme z osazení v těhlici a současně nám i vypadne mnohohran homokinetického hřídele poloosy. Je nutné celé osazení v těhlici důkladně očistit, aby nový náboj bezproblémově a volně dosedl do těla těhlice. Je dobré osazení namazat plastickým mazivem.

Všechny demontované součásti důkladně očistíme a brzdový kotouč při zpětné montáži odmastíme.

S montáží náboje pak pokračujeme v opačném pořadí.

Výměna náboje Výměna náboje Výměna náboje Výměna náboje Výměna náboje Výměna náboje Výměna náboje

Marek Doubrava

Opravy

Nahoru

(c) 2005-2016 Cadillac klub Česká republikawww.cadillac.czcadillac@cadillac.cz

Cadillac klub na ČR Facebooku, USMotors - magazín nejen o amerických autech

 

Stránky provozuje spolek Cadillac klub Česká republika, z. s. Cadillac klub Česká republika není provozován společností Generals Motors LLC ani jinými jejími spolupracujícími subjekty. Tyto stránky nejsou provozovány společností Generals Motors LLC ani jinými jejími spolupracujícími subjekty. Slova "Cadillac" jsou použita pouze k identifikaci stránek a produktů, a neznamenají příbuzenství nebo souvislost s výrobcem, nebo prodejci této značky. Všechny ostatní obchodní značky a jména jsou majetkem jejich vlastníků a jsou použity pouze k identifikaci produktů, a neoznačují nějaké příbuzenství nebo spojitost mezi stránkami a majitelem obchodní značky. Tyto stránky jsou určené pouze k informaci pro členy a příznivce Cadillac klubu Česká republika. Informace na těchto stránkách vyjadřují názory individuálních osob, které nemají odpovědnost za použití těchto informací.