Cadillac klub Česká republika

Error kódy

1988 Cadillac Seville Elegante

ECM error codes pro motory 4,5l V8 GM rok 86-91 Cadillac SEVILLE ELDORADO

E012
No distributor (TACH) signal
E013
Open oxygen sensor circuit
E014
Shorted coolant sensor circuit
E015
Open coolant sensor circuit
E016
Generator volatage out of range
E018
Open crank signal circuit
E019
Shorted fuel pump circuit
E020
Open fuel pump circuit
E020
10 A fuel pump fuse blown
E021
Shorted throttle position sensor circuit
E022
Open throttle position sensor circuit
E023
EST circuit fault
E024
Speed sensor circuit problem
E026
Shorted throttle switch circuit
E027
Open throttle switch circuit
E028
Open 3RD or 4TH gear circuit
E030
Idle speed control circuit problem
E031
Shorted map sensor circuit
E032
Open map sensor circuit
E034
Map signal too high
E037
Shorted mat sensot circuit
E038
Open mat sensot circuit
E039
Vcc engagement problem
E040
Open power stering pressure circuit
E044
Lean exhaust signal
E045
Rich exhaust signal
E047
BCM - ECM data problem
E048
EGR system fault
E052
ECM memory reset
E053
Distributor signal interrupt
E055
TPS misadjusted
E059
VCC temp sensor circuit
E060
Criuse - not drive
E063
Set speed/vehicle speed difference too high
E064
Acceleration too high cruise engaged
E065
Cruise coolant temp too high
E066
Cruise - engine rpm too high
E067
Cruise switch shorted during enable
E171
VCC brake circuit
E172
Throttle switch circuit
E174
Park/neutral switch
E178
Power steering pressure switch
E179
Cruise enable (on/off) input
E180
Cruise set coast input
E181
Cruise resume/acceleration switch

BCM error codes GM Cadillac Seville Eldorado 1988 motor V8 4,5l

B110
Outside temperature sensor circuit
B111
AC High side temperature sensor circuit
B112
AC Low side temperature sensor circuit
B113
In car temperature sensor corcuit
B115
Sunload sensor circuit
B119
Twilight photocell circuit
B120
Twilight delay switch pot circuit
B122
Twilight delay Panel timing
B121
Twilight enable switch circuit
B122
Panel dimming switch pot circuit
B123
Courtesy lamps panel switch circuit
B124
Vehicle speed sensor circuit problem
B127
PRND321 problem
B334
Loss ECM data
B335
Loss of CCDIC data
B336
Loss of IPC data
B337
Loss of HVAC programmer data
B410
Charging systém circuit
B412
Battery voltage too low or too high
B420
Relay circuit problem
B440
HVAC air mix door circuit problem
B441
Cooling fans problem
B446,7,8
Low refrigerant pressure
B449
HVAC high side temperature too high
B450
HVAC coolant temperature too high
B552
Keep alive memory error
B556
Odometer EE prom error

1988 Cadillac Seville Elegante

Error kódy

Nahoru

(c) 2005-2016 Cadillac klub Česká republikawww.cadillac.czcadillac@cadillac.cz

Cadillac klub na ČR Facebooku, USMotors - magazín nejen o amerických autech

 

Stránky provozuje spolek Cadillac klub Česká republika, z. s. Cadillac klub Česká republika není provozován společností Generals Motors LLC ani jinými jejími spolupracujícími subjekty. Tyto stránky nejsou provozovány společností Generals Motors LLC ani jinými jejími spolupracujícími subjekty. Slova "Cadillac" jsou použita pouze k identifikaci stránek a produktů, a neznamenají příbuzenství nebo souvislost s výrobcem, nebo prodejci této značky. Všechny ostatní obchodní značky a jména jsou majetkem jejich vlastníků a jsou použity pouze k identifikaci produktů, a neoznačují nějaké příbuzenství nebo spojitost mezi stránkami a majitelem obchodní značky. Tyto stránky jsou určené pouze k informaci pro členy a příznivce Cadillac klubu Česká republika. Informace na těchto stránkách vyjadřují názory individuálních osob, které nemají odpovědnost za použití těchto informací.