Cadillac klub Česká republika

Cadillac Seville/Eldorado 1993–97 — chybové hlášení PC0717 závada snímače rychlosti

Vztaženo na modely:

Nejčastější průvodní jevy závady:

Obecné vysvětlení závady

U většiny zcela nových modelů automobilů se časem projevují konstrukční nedostatky, které jsou sice již postupem času vyřešeny, ale majitelé, kteří vlastní právě takový vůz ze začátku produkce, mohou být za několik let zaskočeni nečekanou změnovou v chování svého vozu.

Jedna z těch nejméně příjemných konstrukčních závad u nové generace modelů Seville a Eldorado z první poloviny 90. let je závada snímače rychlosti (speed sensor).

Samotný snímač rychlosti má za úkol informovat některé z elektronických systému vozidla o aktuální rychlosti. Hlavním spotřebitelem těchto údajů je elektronická automatická převodovka Hydramatic 4T80E instalovaná do vozidel Cadillac od roku 1993. Při závadě rychlostního senzoru se stane převodovka slepou a kvůli nepřesným informacím o aktuální rychlosti začne nepřesně řadit, což se v praxi projevuje škubáním či nervózním chováním v momentu řazení či úplnou ignorací posledního rychlostního stupně. Naštěstí díky dobrému navržení je převodovka stále schopna základních funkcí a je schopna i po této závadě pracovat neomezeně dlouho, tedy není potřeba okamžitě vyhledat servis či vůz odstavit. Ukazatel rychlosti, palubní počítač i tempomat zůstane funkční, používají jiný senzor, což může být v diagnostikování chyby v prvním momentu matoucí.

Avšak již jmenované rázy a záškuby převodovce neprospívají, stejně tak komfortu jízdy, nehledě na citelné zvýšené spotřeby díky absenci posledního rychlostního stupně, který má integrovaný zámek hydrodynamického měniče. Je tedy nutné problém vyřešit co možná nejdříve.

Návod opravy

V první řade je třeba říci, že se jedná o opravu poměrně složitou a zvládne jí pouze člověk, který má zkušenosti s opravou vozidel. Pro běžného uživatele, či kutila bez patřičných zkušeností a bez dobře vybavené dílny, není oprava doporučována.

Nejdříve je nutné se na opravu vyzbrojit teoreticky, a to opatřením patřičných dílenských manuálů popisujících automatickou převodovku (klubová knihovna manuály vlastní a jsou k dispozici všem členům klubu). K tomu je nutné poznamenat, že některé manuály se o speed senzoru vyjadřují jako o „turbine speed sensor“.

Samotný speed senzor je umístěn v bezprostřední blízkosti ozubeného kola na vstupní ose převodovky, která je před hydrodynamickým měničem kroutícího momentu (konvéra). To je základní orientace.

Aby se vyloučila chyba v kabeláži a předešlo se složité výměně speed senzoru, je vhodné nejdříve překontrolovat veškeré svazky vedoucí od převodovky do počítače. Postupem času a leckdy neznámé historii vozila mohou být některé vodiče nahrazeny, nastavovány či zkorodovány a konektory popraskané či zanesené letitou špínou. Pro zjednodušení práce lze použít „vylučovací postup kontroly chyby vodičů pro speed senzor“, který naleznete detailně popsaný v dílenském manuálu.

Vzhledem k faktu, že elektrické obvody ve vozidlech Cadillac nepatří k nejhorším, a ke známému chybování speed senzoru bude problém s velkou pravděpodobností právě v něm. Oficiální postup hovoří o nutnosti demontáže automatické převodovky; v našem případě si však popíšeme, jakým způsobem vyndat senzor aniž by se převodovka musela vyndávat.

Senzor se dá vyměnit, pokud spustíme z držáku motor a převodovku. Tím se umožní přístup k postranním krytům převodovky a ke koncovému talíři (plate). Senzor je umístěn uvnitř vedle hnacího kola vstupní osy a je uchycen dvěma 2mm šrouby - jeden šroub pro senzor a druhý pro svazek kabelů. Aby se podařilo spuštění motoru a převodovky, je nutné přední část vozu vyheverovat a podepřít stojánky. Je nasnadě, že nesmí být podepřená za pomocný rám motoru, pak by nebylo možno motor nikam spustit. Aby se dalo s motorem výškově manipulovat, musí být odstraněna i kapota pro lepší a bezpečnější přístup zvedáku — v našich podmínkách nejspíše kladky.

Nejprve však začneme demontáží levého kola a celého jeho zavěšení. Nejdříve samotné kolo, plastové podběhy, rameno ze spodního kulového kloubu a tyč řízení. Ven musí i třmen brzd — u něho je nutné dbát zvýšené opatrnosti, protože je napojen na brzdovou hadičku. Doporučuje se ho proto po demontáži dočasně zavěsit, aby nebyla hadička namáhána, nebo v horším případě nebyla vytržena. Dalším krokem je opatrné odpojení všech konektorů (vpředu na konci podběhu) a nakonec i již zmiňovaných brzdových hadiček Posledním krokem je vyndání poloosy a zbytků zavěšení. Není zbytečné, pokud si nejste jisti, označit veškeré pozice tak, aby se při zpětné montáži dosáhlo identického umístění komponentů (kupříkladu pomocné tyče co vede mezi uchycením tlumičů).

Místo pro operaci je již uvolněno, a tak můžeme přejít k samotnému spouštění motoru. Pochopitelně je nutné nejdříve odpojit všechny vodiče, které mohou být poškozeny či vytrženy z konektorů.

Dalším krokem je jednoduché odmontování olejové vany převodovky a vypuštění oleje.

A nyní se již bude spouštět dolů samotný motor. Ze shora uvážeme motor řetězy na kladku a ze zdola položíme na pojízdný zvedák. Musíme reflektovat fakt, že motor potřebujeme popustit tak, aby šel dolů více levou stranou, než pravou, protože na levé straně se nachází cíl našeho snažení. Motor drží na 6 šroubech, tj. 3 na každé straně. Po jejich odmontování je nutné motor pomalou popouštět a zároveň kontrolovat, zda netáhneme nějaké neodpojené kabely nebo hadice. Motor musíme dostat do takové pozice, aby na levé straně bylo možné odmontovat boční kryt převodovky.

Při následujících demontážních pracích je vřele doporučeno poznačit si, kde jaký šroubek či svorka byla umístěna. Při demontáži bočního krytu bude patrně vytékat zbytek oleje z převodovky, takže šrouby nejprve povolte a nechte kapalinu samovolně vytéct. Protože je rám motoru připojen na boční stranu převodovky, je potřeba ho při povolování bočního krytu podložit. Po úspěšném sundání krytu je nutné již z převodovky odmontovat horní ventil a uchycení olejového čerpadla včetně hřídele pohánějící samotnou pumpu. Nyní se vám naskytne tento pohled:

převodovka

V převodovce zbývají ještě dvě uchycení u horního ventilu napravo a nalevo, které držely olejovou pumpu (již demontováno). Dobrou zprávou je, že toto se již odmontovávat nemusí, protože se to celé odmontuje s koncovým talířem převodovky následujícím postupem:

Odpojte veškeré vodiče od solenoidů a senzorů na pravé straně. Některé další šrouby držící uložení pumpy a horní ventil se musí povolit. Naštěstí jen některé. Posléze je nutné povolit šrouby vyobrazené na následujícím obrázku. Tyto šrouby jsou spojeny s koncovým talířem a vedou dále do těla samotné převodovky. Ostatní šrouby pro nás nejsou důležité.

převodovka

Znovu si zapamatujte všechny pozice svorek a šroubů. Nyní můžeme vyndat koncový talíř. Musíte ho trochu páčit, aby šel ven, ale zase ze ne příliš. Není přilepený, a tak jde vyjmou relativně lehce. Pokud ne, zkontrolujte opět všechny šrouby. Po sundání vypadá převodovka následovně:

převodovka

Další obrázek ukazuje detailní pohled na senzor:

převodovka

Senzor a kabelový svazek mají konektor na horní straně převodovky. Budete muset provléci nové kabely stejným místem, jako byly provlečeny kabely původní. Až to nainstalujete, bezpodmínečně ověřte mezeru mezi senzorem a ozubeným kolem! Ostatně, tuhle informaci naleznete i v manuálu, který jste si již jistě pořídili.

No a to je celý návod. Při zpětné montáži je dobré, dát si pozor na následující věci:

Koncový talíř má dvě těsnění po celé délce obvodu převodovky a jedno malé vedle speed senzoru uprostřed talíře. To se bohužel při zpětné montáži nedá nijak přímo přidržet, a tak je nutné si pomoci jinak, nejlépe použitím něčeho rozpustného, co bude držet těsnění jen po dobu montáže. Oblíbený silikon je nerozpustný a po čase by začal obíhat v celé převodovce, než by ucpal některý z kanálků v hydraulické části skříně, nebo ulpěl na lamele. Tedy silikon NE!

Poslední rada je o již popsaném horním ventilu. Jsou v něm dvě kuličky, které po oddělení vypadnou. V manuálu je sice popsaná jejich pozice, ale jde o zbytečný krok navíc, protože horní ventil se dá sundat společně s koncovým talířem.

Na závěr se obecně doporučuje vyměnit všechna těsnění za nová, stejně tak filtr v převodovce.

Původní článek v anglickém jazyce se nachází na stránkách CaddyInfo.com

Jiří Bezouška a Zdeněk Anýž

Opravy

Nahoru

(c) 2005-2016 Cadillac klub Česká republikawww.cadillac.czcadillac@cadillac.cz

Cadillac klub na ČR Facebooku, USMotors - magazín nejen o amerických autech

 

Stránky provozuje spolek Cadillac klub Česká republika, z. s. Cadillac klub Česká republika není provozován společností Generals Motors LLC ani jinými jejími spolupracujícími subjekty. Tyto stránky nejsou provozovány společností Generals Motors LLC ani jinými jejími spolupracujícími subjekty. Slova "Cadillac" jsou použita pouze k identifikaci stránek a produktů, a neznamenají příbuzenství nebo souvislost s výrobcem, nebo prodejci této značky. Všechny ostatní obchodní značky a jména jsou majetkem jejich vlastníků a jsou použity pouze k identifikaci produktů, a neoznačují nějaké příbuzenství nebo spojitost mezi stránkami a majitelem obchodní značky. Tyto stránky jsou určené pouze k informaci pro členy a příznivce Cadillac klubu Česká republika. Informace na těchto stránkách vyjadřují názory individuálních osob, které nemají odpovědnost za použití těchto informací.