Cadillac klub Česká republika

Postup při mazání servisních intervalů výměn olejů na centrálním informačním displeji vozidel Cadillac

1989 – 1991 Eldorado a Seville

Pokud se na centrálním informačním displeji objeví CHANGE OIL SOON nebo CHANGE ENGINE OIL SOON:

 1. Tiskněte knoflík ENG-DATA, dokud se neobjeví OIL LIFE INDEX.
 2. Tiskněte tlačítka ENG-DATA a RANGE současně, dokud se neobjeví 100 (tiskněte kolem pěti sekund).

1989 - 1993 Allanté

Když se objeví CHANGE OIL SOON na centrálním informačním displeji:

 1. Tiskněte tlačítko RANGE, dokud se neobjeví OIL LIFE INDEX.
 2. Stiskněte a držte současně tlačítka AVG SPEED a RESET (nebo RANGE v záležitosti na modelovém roku vozidla) dokud se neobjeví 100.

Ilustrační obrázek - displej
Ilustrační obrázek - displej

1992 – 1993 Eldorado a Seville

 1. Otočte klíčkem spínací skříňky do polohy RUN (motor neběží).
 2. Tiskněte tlačítko INFORMATION na Driver Information Center, dokud se neobjeví OIL LIFE INDEX.
 3. Tiskněte STORE/RECAL, dokud se OIL LIFE INDEX nezmění na 100.
 4. Otočte klíčkem zapalování do pozice off.

1992 – 1995 Fleetwood

 1. Otočte klíčkem zapalování do pozice RUN.
 2. 3x plně sešlápněte a uvolněte pedál akcelerátoru během pěti sekund.
 3. Kontrolka CHANGE OIL by měla bliknout dvakrát a pak zhasnout.
 4. Otočte klíčkem zapalování do pozice OFF.

Pokud kontrolka CHANGE OIL svítí déle jak pět sekund, reset neproběhl. Je potřeba reset systému provést znovu.

1993 – 1995 Deville, Eldorado a Seville

(Transaxle Fluid)

Pokud se na centrálním informačním displeji objeví CAHNGE TRANSAXLE FLUID:

 1. Tiskněte a držte současně tlačítka OFF a REAR DEFROG, dokud se nadispleji neobjeví TRANS FLUID RESET.

1994 – 1998 Deville, Eldorado a Seville

 1. Otočte klíčkem zapalování do polohy RUN.
 2. Tiskněte tlačítko INFORMATION, dokud se na displeji neobjeví ENGINE OIL LIFE nebo OIL LIFE LEFT.
 3. Tiskněte a držte tlačítko INFO RESET, dokud se na displeji neobjeví 100.
 4. Otočte klíčkem zapalování do polohy OFF.

1999 Deville, Eldorado a Seville

Pro reset servisního olejového indikátoru:

 1. Otočte klíčkem zapalování do polohy RUN.
 2. Tiskněte tlačítko INFORMATION SKIP (SKIP INFO), dokud se na displeji neobjeví OIL LIFE LEFT
 3. Tiskněte a držte tlačítko RESET NO (NO INFO RESET), dokud se na displeji neobjeví 100% OIL LIFE.
 4. Otočte klíčkem zapalování do polohy OFF.

2000 – 2001 Deville, Eldorado a Seville

(Transaxle Fluid)

 1. Otočte klíčkem zapalování do polohy ON, motor ale nestartujte.
 2. Tiskněte tlačítko INFO na centrálním informačním panelu, dokud se neobjeví TRANS FLUID LIFE.
 3. Tiskněte a držte tlačítko INFO RESET na centrálním informačním panelu, dokud se na displeji neobjeví 100% TRANS FLUID RESET.
 4. Otočte klíček zapalování do pozice OFF.

Obecné

Nahoru

(c) 2005-2016 Cadillac klub Česká republikawww.cadillac.czcadillac@cadillac.cz

Cadillac klub na ČR Facebooku, USMotors - magazín nejen o amerických autech

 

Stránky provozuje spolek Cadillac klub Česká republika, z. s. Cadillac klub Česká republika není provozován společností Generals Motors LLC ani jinými jejími spolupracujícími subjekty. Tyto stránky nejsou provozovány společností Generals Motors LLC ani jinými jejími spolupracujícími subjekty. Slova "Cadillac" jsou použita pouze k identifikaci stránek a produktů, a neznamenají příbuzenství nebo souvislost s výrobcem, nebo prodejci této značky. Všechny ostatní obchodní značky a jména jsou majetkem jejich vlastníků a jsou použity pouze k identifikaci produktů, a neoznačují nějaké příbuzenství nebo spojitost mezi stránkami a majitelem obchodní značky. Tyto stránky jsou určené pouze k informaci pro členy a příznivce Cadillac klubu Česká republika. Informace na těchto stránkách vyjadřují názory individuálních osob, které nemají odpovědnost za použití těchto informací.