Cadillac klub Česká republika

Kompresor klimatizace HARRISSON HR-6 používaný na modelech GM v letech 1986 až téměř do současnosti

Tento kompresor vyniká svou kompaktní velikostí a tudíž dovoluje umístění i ve velmi stísněném motorovém prostoru. Na tehdejší dobu to byla převratná konstrukce, která díky své sendvičové stavbě dovolovala spousty modifikací ale i uchycení tohoto typu kompresoru ke skeletu motoru. Kompresory typu HR-6 prošly mnoha modifikacemi a vyráběly se v provedení na plnění systému dnes již zakázaným plnivem R12, které se dnes nahrazuje plnohodnotnou náhražkou ISCEONEM 49. Tento kompresor pak prošel inovací, kdy po celosvětovém zakázaní plniva R12 přešel na plnivo R134a, které má lepší tepelné a tlakové vlastnosti a rovněž není tak závadný jako R12. Proto je nezbytně důležité při opravách a plnění autoklimatizací vždy zkontolovat, jaká modifikace systému je ve vozidle užita. Údaje o plnivu se vždy dozvíte ze štítku v motorovém prostoru, nebo na akumulátoru, či na dehydrátoru klimatizačníko systému. Dále je pak možnost zjistit, jaké plnivo je užito, přímo na typovém štítku samotného kompresoru. Ovšem konkrétně při užití kompresoru HR-6 na vozidlech GM, především pak Cadillac, je jeho umístění poměrně složité a zjištění typového štítku kompresoru vyžaduje poměrně složitou demontáž krytů a součástí vozidla.

Kompresor HR-6 je šestipístový axiální kompresor sendvičové stavby s dvěma pístovými skříněmi, z toho jedna slouží i jako převodová. Při demontáži těla kompresoru musíme vždy dbát na správné sesazení do osy, aby se mohl kompresor volně otáčet. Právě axiální pohyb v převodové skříni je na toto sesazení obzvláště citlivý! K samotné práci na kompresoru je třeba pouze jednoho speciálního přípravku - ten slouží ke stažení spojkové armatury kompresoru. Dále si vystačíme s běžným dílenským vybavením.

Demontáž

Popisovat samotnou demontáž kompresoru není třeba, neboť jednotlivé modely, v nichž je tento kompresor užit, mohou být odlišné.

Pokud je v tlakovém systému ještě plnivo, je nutné ho vyvakuovat, neboť se jedná o škodlivé látky, které mohou vést k poškození zdraví nebo životního prostředí!

Nejprve je nutné stáhnout spojkovou armaturu kompresoru. Ještě před tím však musíme povolit matici na ose kompresoru (jedná se o samojistnou matici).

Po povolení matice musíme očistit vhodným nástrojem vnitřní závit na spojkové armatuře a našroubovat do ní stahovák (dle fotografie).

Po stažení spojkové armatury vyjmeme klínek z osy kompresoru a můžeme přistoupit k demontáži řemenice a ložiska řemenice.

Pro demontáž řemenice musíme vyjmout vnitřní zajišťovací podložku a pak můžeme vysunout celou řemenici i s ložiskem z těla kompresoru. Někdy je třeba použít gumovou paličku a řemenici poklepat, aby se od těla kompresoru uvolnila. V některých případech je třeba použít tříramenného stahováku, když je řemenice přirostlá k tělu kompresoru. Ložisko řemenice se má měnit vždy při demontáži řemenice!

Na tělu kompresoru nám zůstane magnet ovládající armaturu spojky. Ten je nasazen na tělo kompresoru přechodným uložením, nebo je lepen. Před demontáží je dobré si označit pozici spínacího konektoru, aby nedošlo k jeho otočení a tím i k znemožnění připojení konektoru při zpětné montáži.

V tomto bodě můžeme vyjmout ucpávku z osy kompresoru, nebo ji ponechat do úplného rozebrání kompresoru. Ucpávka je zajištěna vnitřní zajišťovací podložkou, kterou nejprve musíme z těla kompresoru vyjmout a poté ucpávku vytáhnout. Ucpávka se musí měnit vždy při demontáži kompresoru! Tato ucpávka je nejčastější příčinnou závad kompresoru, kdy dochází k úniku oleje ze skříně kompresoru společně s plněným plynem.

Tím je vlastně demontována celá spojková část kompresoru a můžeme přistoupit k rozebrání těla kompresoru. Nejdříve je ale dobré si označit ryskami vzájemné postavení jak vík, tak pístových skříní, aby nedošlo k jejich pootočení a tím i vadnému sesazení, které by vedlo ke špatné funkci kompresoru. Na těle kompresoru jsou rysky v podobě výlitků, ale ty jsou z praktického hlediska nedostatečné.

K rozebrání sendvičové konstrukce kompresoru musíme povolit a vyjmout šest šroubů stahující jednotlivé části kompresoru.

Po vyjmutí šroubů je možné od sebe oddělit jednotlivé díly konstrukce kompresoru, postupujeme-li z vrchní části, tedy od víka na kterém je umístěno ovládání spojky. Pro oddělení je potřeba použít gumovou paličku a jednotlivé díly od sebe odklepnout, neboť jsou do sebe naraženy na kónus a ještě těsněny o-kroužky.

V této chvíli od sebe oddělíte oba díly krycí ventilové desky. Přední díly s nálitkem pro spojku a zadní s tlakovými vývody. Po odejmutí těchto krytů vypadnou ventilová víka jednotlivých stran kompresoru a jejich těsnění.

Dále můžeme přistoupit k oddělaní jedné pístové skříně. Je lepší volit tu stranu, která je vsazena do vnitřní části té druhé, kdy vysuneme pouze pístové komory a druhá část s pístovou komorou a axiální skříní nám zůstane v celku s osou a třemi písky.

Pak můžeme vyjmout ze zbylé skříně axiální osu společně s pístky, kdy nám vypadnou talířová ložiska osy a zároveň tak i misky obíhající na axiálním talíři osy, které vedou na tomto talíři pístky. Při zpětném sesazování je nutné dbát zvýšené pozornosti na osazení ložisek axiální osy a misek jednotlivých pístků na axiálním talíři.

Je nutné veškeré díly odkládat do čistého prostředí a veškeré součástí dokonale očistit a mít na nic neustále olejový film kvůli snadnému sestavování. Je nezbytně důležité pro zpětnou montáž použít vždy nové těsnění i na ventilové skříně!

Vždy je nutné kompresor po montáži naplnit předepsaným množstvím předepsaného oleje, který se liší dle toho, na jaké plnivo je kompresor určen. Tedy pro plnivo R12 je jiný druh maziva, než je pro kompresor s modifikací R134a! Při záměně maziv může dojít k vážnému poškození kompresoru!

Dle fotografií můžete posoudit složitost opravy celku kompresoru.

kompresor klimatizace kompresor klimatizace kompresor klimatizace kompresor klimatizace kompresor klimatizace kompresor klimatizace kompresor klimatizace kompresor klimatizace kompresor klimatizace

Marek Doubrava

Obecné

Nahoru

(c) 2005-2016 Cadillac klub Česká republikawww.cadillac.czcadillac@cadillac.cz

Cadillac klub na ČR Facebooku, USMotors - magazín nejen o amerických autech

 

Stránky provozuje spolek Cadillac klub Česká republika, z. s. Cadillac klub Česká republika není provozován společností Generals Motors LLC ani jinými jejími spolupracujícími subjekty. Tyto stránky nejsou provozovány společností Generals Motors LLC ani jinými jejími spolupracujícími subjekty. Slova "Cadillac" jsou použita pouze k identifikaci stránek a produktů, a neznamenají příbuzenství nebo souvislost s výrobcem, nebo prodejci této značky. Všechny ostatní obchodní značky a jména jsou majetkem jejich vlastníků a jsou použity pouze k identifikaci produktů, a neoznačují nějaké příbuzenství nebo spojitost mezi stránkami a majitelem obchodní značky. Tyto stránky jsou určené pouze k informaci pro členy a příznivce Cadillac klubu Česká republika. Informace na těchto stránkách vyjadřují názory individuálních osob, které nemají odpovědnost za použití těchto informací.