Cadillac klub Česká republika

Ameriky a veteráni z pohledu technika STK NORD-TÜV

22. dubna 2006 měl náš Cadillac klub ČR možnost společné prohlídky v STK NORD-TÜV v Praze na Černém mostě při akci Cadillac Open Doors. Využili jsme této příležitosti, abychom se zeptali na několik otázek týkajících se amerik a veteránských vozidel. Za odpovědi děkujeme Eduardu Žižkovskému.

Vnímáte současné automobily vyrobené v USA za zvláštní exoty či jako problematické při plnění nároků na splnění požadavků STK v ČR? Vnímáte historická vozidla vyrobená v USA jako problematická při plnění nároku na získání osvědčení TK?

Současný technologický vývoj, stejně tak jako v dobách již dávno minulých, rozhodně nestaví vozidla vyrobená na Americkém kontinentu do kategorie "exotů". Vždy platilo, že "Ameriky" jsou odlišné co do koncepce, designu, obsahu motoru, rozměrů a spotřeby. Co se týče bezpečnosti a vývojového trendu v oblasti bezpečnosti, vždy byla tato vozidla spíše o krok vpřed. Americká auta mají své tradice, zajímavou historii a dají se považovat za kultovní a v určitém směru na rozdíl od většiny "Evropských vozidel" řadím celou historii výroby a konstrukce USA CARS za "old-school" :-)

Rozdíl však od počátku individuálních dovozů do ČR zaznamenáváme hlavně z hlediska homologací, schválení jednotlivých dílů a provedení, za které hovoří nejvíce diskutované osvětlení vozidel, ve kterých je doposud obrovský rozdíl. Země EU mají svá schválení, USA respektují zase své. Do dnešního dne nepostoupila jednání o jednotnosti schvalovaní vozidel, vyjma několika málo bodů, do zásadně přelomové situace. Blíže mají k EU/EHS schválením Japonci. Narozdíl Američané, věrni svým tradicím (a určitému dílu své politické morálky), jsou v tomto směru o poznání méně aktivní. Nicméně je nadále snaha nastavit pokud možno stejné podmínky pro vytvoření jednotných směrnic. Že je to hudba budoucnosti, je zřejmé. Také se nabízí otázka, že pokud by k takovému „sjednocení“ došlo, zda to nebude trochu nuda?! Hlavními body by však měly být nadále specifika bezpečnosti a dopad provozu vozidel na životní prostředí.

Každopádně vozidlo vyrobené v USA pro Evropský trh většinu požadavků pro schválení technické způsobilosti plní a další mohou být opatřeny výjimkami, které uděluje Ministerstvo dopravy. Dnes můžete takové vozidlo bez obav u dealerů zakoupit. Komplikace jsou pouze individuálního charakteru, tedy u vozidel jednotlivě dovezených do ČR, kde se jedná z valné části o vozidla přímo z Amerického kontinentu, schválená většinou pro provoz v USA a Kanadě. Tady je cesta schvalování delší, než u vozidel typově schválených v EU. Hlavní problematikou jsou již zmíněná světla, osvětlení a celkové provedení světlometů, co do barvy, počtu, umístění a absencí některých světel, ovladačů a sdělovačů. Přestože tato vozidla po technické stránce (rozumějte z hlediska celkového technického stavu) nejsou nikterak horší než evropská, nastává několik dalších problémů z hlediska homologací, případné absence ražby plnohodnotného VIN a dokladování plnění předpisů. Platí pravidlo, že co je dostatečné v USA, není úplné v EU.

Ve schvalovacím procesu hrají svou roli i akreditovaní zástupci jednotlivých značek, pověřené zkušebny, zkušební stanice, Ministerstvo dopravy a Odbory pro schvalování technické způsobilosti vozidel. Proces dále a hlavně zahrnuje odborný servisní zásah do vozidla, dokladování plnění, zkušební měření a doložení vyjímek od MD dle platných předpisů. Dle mého názoru nejde a nikdy nešlo o schválnost takového složitého postupu, nebo stranění jiným vozidlům, rozdíl USA/EU je prostě již viditelný pouhým okem a bylo tomu tak od počátku. Jistě ale neschvaluji postup (nazval bych ho distanční) při potvrzování technických údajů od samotných akreditovaných zástupců značek, ale takto je systém nastavený a jakkoliv se může zdát, že je podivný, musí se s ním počítat. Stále platí, že vše je obchod. Ve prospěch "Amerik" ve veškerých procesech v této oblasti hovoří fakt, že neznám mnoho případů, které jsou neřešitelné a neprojdou takovým sítem technických požadavků. Naopak jsme častokrát svědci některých případů, kdy čistokrevný americký vůz například z Kalifornie jezdí bez řádných splnění veškerých požadavků na Českých značkách a to je možná největším problémem pro majitele stejných vozů, kteří musejí vynaložit mnohem více prostředků, aby vozidlo řádně přihlásili. To je možná největší rána pod pás nejen pro takové poctivce, ale i pro ministerstvo dopravy, které na veškerou výše uvedenou činnost dohlíží, ať už prostřednictvím dalších orgánů a institucí, nebo svojí kontrolní jednotkou. Na druhou stranu to nenahrává tvrzení, že se ztěžují podmínky pro USA CARS a nedbá se důsledně na Evropské ojetiny, které mají jednodušší cestu k českému technickému průkazu a registračním značkám a jsou většinou v horším celkovém stavu. No, vždy bude něco, co se někomu nebude líbit a na co bude možné poukázat. Veškeré tyto rádoby problémy vidím jako žabomyší válku, kterou stejně nikdo nevyhraje a každý se bude snažit tak nějak po česku tím vším proklouznout a ještě na tom vydělat. Více mě děsí donekonečna omílaná pohádka o špatném a starém vozovém parku v ČR.

Pokud vezmeme v potaz platnost připravované vyhlášky 240, která stanovuje funkci STK jako orgánu, který posoudí původnost historického vozidla, jakým způsobem budou pracovníci STK čerpat informace a data, například k ověření původnosti na vozidle Cadillac 1959?

Jednou věcí je totiž současná legislativa a způsob kde a kým, a za jakými zavřenými dveřmi se veteráni posuzují, způsob degradace původních záměrů v návrhu pro přípravu vyhlášek za přispění ne mála teoreticko-lobistických skupin je v tomto státě věc druhá. Tím nechci tvrdit, že současná legislativa je špatná a je nutné ji měnit, jen se obávám, že není nejlepší a způsoby změn všech zaběhnutých praxí se ale nakonec mohou překroutit tak, jak k tomu autoři původně nechtěli dospět. Pokud by vše dopadlo tak, že bude v tomto směru oprávněná každá STK v ČR, je potřeba se asi zlehka obávat.

Pokud (a to věřím, že by v tomto případě rozumné bylo) budou takto fungovat jen některé oprávněné, zkušené a vybavené STK, pak věřím ve splnění nároků. Je čistě na zákonech a na prováděcích vyhláškách, jak to vše vůbec dopadne, s kým kdo a jak bude spolupracovat a kde bude možno nalézt a čerpat informace.

Věřím, že samotný technický stav vozidla je schopna vyhodnotit v současné době většina kvalitních STK. K posuzování (testaci) dle pravidel nadřazených oprávněných organizací se vyjádřit přesně nemohu. V tomto směru je nutná dlouhodobější forma školení a získání dostatečné odbornosti, což se dá ale jistě postupně vyřešit. Momentálně není většina STK schopna tuto věc posoudit a já osobně se necítím mít právo se k tomuto odborně vyjadřovat. Věřme společně, že vše dopadne jak je myšleno a všichni budou mít stejné a poctivé podmínky pro řešení a plnění povinností, které nám zákon, či vyhláška přinese.

Také mě napadá s trochou nadsázky, že původnost vozidla se pozná podle toho, že nikde na vozidle nebude vyraženo: REPLICA! Pak stačí jen světlo, zrcátko a lupa a může testovat každý, kdo vyhoví alespoň dechové zkoušce a prohlásí se za znalce v oboru a přinese potvrzení od manželky, že ta s tím jako souhlasí. :-)

Jak hodnotíte prohlídky cadillaců v rámci akce Cadillac Open Doors?

Pokud bych měl hodnotit svůj postoj na základě svých zkušeností a právě proběhnuvšího dne jakýchsi „otevřených dveří“ pro členy Cadillac klubu, přiznávám, že polovinu obchodních označení prohlédnutých Cadillaců jsem již někde někdy možná slyšel a některé tvary vozidel mi něco připomínaly :-) Ale vážně. Technický stav si hodnotit troufám, ovšem bez nápovědy, kde co hledat, proč tomu tak konstrukčně je a v jaké závislosti, bych byl bez samotných vašich členů a členů organizace vašeho klubu, trochu zmatený.

Nicméně právě zkušenosti se dají nabrat hlavně takovou praxí a já věřím, že tato akce nebyla zbytečná ani pro jednu stranu a všichni jsme si mohli vyzkoušet, že každé vozidlo se na linku STK nejen vešlo a bylo schopno projít jednotlivými stanovišti a to povětšinou i s velice slušným výsledkem. Rozdíl v tom, zda vozidlo má či nemá veteránskou značku tu nebyl znát a rozhodně se tím vozidla z hlediska technické prohlídky zaměřené na technický stav nijak nelišila.

Rozhodně si ale zatím netroufám se s majiteli takových vozidel, které jsme měli tu možnost vyzkoušet, přít o něčem, co zasahuje do stavu původnosti. Vím jak je složitá a dlouhodobá práce získat dokumentace, manuály, díly a naučit se základy specifikací a vědět, jak to vůbec funguje, respektive být trochu více praktik, méně teoretik. V tomto duchu vzdávám všem majitelům a servicemanům historických vozidel hold a netroufám se s nimi nijak detailně porovnávat. Z mého hlediska prozatím stačí, že vaši členové od nás dostali informaci, že ne úplně vše je na jejich miláčcích stoprocentní, že umíme jejich vozidla vyzkoušet (btw… jednomu pánovi s kloboukem v krásném bílém Cadillacu bych rád připomněl, že umíme nastartovat a i dokonce řídit), že jsme slušní a vstřícní a že není třeba se obávat návštěvy STK, nebo samotných pracovníků, maximálně snad jen obsahu volně loženého časopisu SeTKání.

Rád bych závěrem vyjádřil poděkování celého týmu STK za vzájemnou dohodu o akci a splnění takového originálního nápadu a za moc příjemné dopoledne, ze kterého doufejme vzejde i nějaká pravidelná spolupráce a které si zaslouží i více očí nejen odborných pozorovatelů a nadšených majitelů úžasných vozidel.

Krásný den všem majitelům USA CARS – Cadillac klubu zvlášť.

Žižkovský Eduard
STK NORD-TÜV Czech spol. s.r.o.

http://www.tuevnord.cz

STK TÜV NORD

Nahoru

(c) 2005-2016 Cadillac klub Česká republikawww.cadillac.czcadillac@cadillac.cz

Cadillac klub na ČR Facebooku, USMotors - magazín nejen o amerických autech

 

Stránky provozuje spolek Cadillac klub Česká republika, z. s. Cadillac klub Česká republika není provozován společností Generals Motors LLC ani jinými jejími spolupracujícími subjekty. Tyto stránky nejsou provozovány společností Generals Motors LLC ani jinými jejími spolupracujícími subjekty. Slova "Cadillac" jsou použita pouze k identifikaci stránek a produktů, a neznamenají příbuzenství nebo souvislost s výrobcem, nebo prodejci této značky. Všechny ostatní obchodní značky a jména jsou majetkem jejich vlastníků a jsou použity pouze k identifikaci produktů, a neoznačují nějaké příbuzenství nebo spojitost mezi stránkami a majitelem obchodní značky. Tyto stránky jsou určené pouze k informaci pro členy a příznivce Cadillac klubu Česká republika. Informace na těchto stránkách vyjadřují názory individuálních osob, které nemají odpovědnost za použití těchto informací.