Cadillac klub Česká republika

Nové informace k testování a souvislé agendě kolem registrace a provozování HV

Dne 27.července 2006 proběhlé školení předsedů KTK a předsedů klubových testačních komisařů, by mělo již do celé problematiky vnést jasné světlo.

Školení se účastnil pracovník ministerstva dopravy (ing. Pokorný) , který vyložil změny v nové vyhlášce 355 a důvody které k těmto změnám vedly.
Vyhláška 355 vydaná dne 29.června 2006 byla několikrát připomínkována a upravována a jako základ pro tvorbu této vyhlášky bylo použito vylášky 240.

Ministrerstvo dopravy mělo zájem o převedení agendy správy a registrace HV na kraje, respektive na úřady s rozšířenou pravomocí. (Dále jen USRP)
Toto ve výsledku přinese zjednodušení a úsporu času při registraci HV. Každý majitel HV si vozidlo zaregistruje ve svém krajském URSP.
Tím byla ukončena registrace na MD a to ke dni 1.7.2006
!! Nenoste ani neposílejte nové žádosti o registrace na MD ,NEBUDOU JIŽ ZPRACOVÁNY.
!! Registrace nových HV doručené na MD před datem 1.7.2006 MD ještě zpracuje v běžných zpracovatelských lhůtách pro vydání registrace HV.

V současné době MD převádí agendu registrací na URSP a rovněž zavádí informační systém pro úředníky URSP jak zpracovávat agendu s registrací HV.
Vzhledem k tomuto kroku je třeba počítat s tím, že URSP budou potřebovat čas na zavedení této evidence a vyčlenění technických a personálních prostředků.
Je tedy potřeba vyčkat než URSP, spustí systém registrací HV.

Další důležité změny v registraci vozidel:
Do konce roku 2006 je uloženy povinnost majitele HV přeregistrovat značky vozidla na značku V, osttní značky pak ztrácí platnost!
Úplné zrušení trvale manipulačních značek
Nové registrace a tím i registrační značky bodou již vydávat jen krajské URSP

Změny při samotné testaci HV
Vyjmutí Evidenčních kontrol HV
Vyjmutí povinnsti testování HV na STK
Měření Emisí na HV vyjmuto
Vyjmuto stanovení URSP podmínek provozu HV

Testovat HV vozidlo může majitel u jakékoliv klubové a krajské testační komise, ale registrovat HV musí v místě USRP ve kterém má své trvalé bydliště.

Poplatky za registraci HV vozidla se nemění, ale na URSP se platí v hotovosti oproti stvrzence. Kolky odpadají!!

Od klubové testace do krajské testace nesmí uplynout delší lhůta než měsíc, jinak je testace neplatná!!

Pozor na chyby v samotném formuláři žádosti o provedení testování HV

Kolonka MOTOR, chybí položka objem, počet válců, vrtní a zdvih Je potřeba do této kolonky uvést vždy zdvihový objem a počet válců, pokud se do kolonky vejdou ještě další údaje vepsat je.

V kolonkách klubové testační komise a KTK není uveden předseda. Platí že na vrchní řádek těchto kolonek se vždy podepíše předseda.

V žádosti není kolonka klubové příslušnosti.

V žádosti jsou kolonky pro spotřeby a hluky vozidla. Budou však zpracovány metodiky, ve kterých boudou tyto kolonky nepovinné, a tudíž je nebude třeba vyplňovat.

Pozor na změny dokumentů potřebných k testaci HV a jaho následné registraci vozidla !!

Všechny platné dokumenty jsou uvedeny v přílohách vyhlášky a toto jsou jediné platné dokumenty pro testování a následnou registraci HV !!

Na co se zaměřit při posuzování technického stavu HV:
Posouzení musí vystavit jen autoservis, nebo organizece která má potřebné vybavení k testování geometrie a brzdového systému vozidla. Tedy autodílna s potřebným vybavením nebo STK kde si prohlídku necháte udělat na vlastní žádost.

Kontroluje se :
1. přední a zadní nápravy
2. funkčnosti řízení
3. funkčnosti osvětlení
4. funkčnosti brzd
5. karoserie, rámu, upevnění motoru, stav výfukového potrubí a tlumičů
6. upevnění sedaček
7. průhlednosti předních a bočních oken v prostoru řidiče
8. opotřebení pneumatik
9. funčnosti bezpečnostních pásů, je-li jimi automobil vybaven.

Nedílnou součástí této vyhlášky je její příloha číslo 6. Tato příloha jasně stanovuje roli klubové a krajské testační komise.

Marek Doubrava

Nahoru

(c) 2005-2016 Cadillac klub Česká republikawww.cadillac.czcadillac@cadillac.cz

Cadillac klub na ČR Facebooku, USMotors - magazín nejen o amerických autech

 

Stránky provozuje spolek Cadillac klub Česká republika, z. s. Cadillac klub Česká republika není provozován společností Generals Motors LLC ani jinými jejími spolupracujícími subjekty. Tyto stránky nejsou provozovány společností Generals Motors LLC ani jinými jejími spolupracujícími subjekty. Slova "Cadillac" jsou použita pouze k identifikaci stránek a produktů, a neznamenají příbuzenství nebo souvislost s výrobcem, nebo prodejci této značky. Všechny ostatní obchodní značky a jména jsou majetkem jejich vlastníků a jsou použity pouze k identifikaci produktů, a neoznačují nějaké příbuzenství nebo spojitost mezi stránkami a majitelem obchodní značky. Tyto stránky jsou určené pouze k informaci pro členy a příznivce Cadillac klubu Česká republika. Informace na těchto stránkách vyjadřují názory individuálních osob, které nemají odpovědnost za použití těchto informací.